Κριτήρια Αξιολόγησης στη Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Λυκείου

16,00

Κριτήρια Αξιολόγησης στη Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Λυκείου

16,00

Ριζά-Σκύφα Ε.- Χατζήσαρη Ελ. – Παπαϊωάννου Αγ. – Ταφίλη Δ.

‘‘Κριτήρια Αξιολόγησης στη Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Λυκείου’’’

 

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 120 ολοκληρωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης, επιπέδου Πανελλαδικών Εξετάσεων, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και στοχεύει να συμβάλει αποτελεσματικά στην ολοκληρωμένη, ποιοτική και ουσιαστική προετοιμασία των Υποψηφίων. Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει βοήθημα για τον Συνάδελφο – Εκπαιδευτικό.

Περιγραφή

Ριζά-Σκύφα Ε.- Χατζήσαρη Ελ. – Παπαϊωάννου Αγ. – Ταφίλη Δ.

‘‘Κριτήρια Αξιολόγησης στη Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Λυκείου’’’