Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ’ Ενιαίου Λυκείου – Τόμος Α’

18,00

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ’ Ενιαίου Λυκείου – Τόμος Α’

18,00

Σκύφας Αθ. – Γιαννάκος Π.-Ανδριώτης Δημ.

‘‘Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ’ Ενιαίου Λυκείου – Τόμος Α’’’

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους Υποψηφίους των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και στους Συναδέλφους Μαθηματικούς.

Είναι απόρροια της μακρόχρονης διδακτικής μας εμπειρίας και της πεποίθησής μας πως οι σύνθετες και αυξημένης δυσκολίας έννοιες των Μαθηματικών, με τη βοήθεια ενός ποιοτικού βιβλίου, γίνονται ευκολότερα κτήμα του αναγνώστη.

Οι κλιμακούμενης δυσκολίας λυμένες ασκήσεις, οι μεθοδολογίες που βοηθούν στην ομαδοποίηση των θεμάτων, τα κριτήρια στο τέλος κάθε κεφαλαίου και οι ασκήσεις προς λύση, η σειρά των οποίων είναι αντίστοιχη των λυμένων θεμάτων, πιστεύουμε οτι θα ικανοποιήσουν κάθε απαιτητικό αναγνώστη.

Από τη θέση αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Συνεργάτες του σχολείου μας για την πολύπλευρη υποστήριξη που μας προσέφεραν στην υλοποίηση αυτού του έργου.

Περιέχει:
1)Συναρτήσεις
2)Όριο
3)Συνέχεια

Περιγραφή

Σκύφας Αθ. – Γιαννάκος Π.-Ανδριώτης Δημ.

‘‘Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ’ Ενιαίου Λυκείου – Τόμος Α’’’