Ξενοφώντος Ελληνικά Α’ Λυκείου

18,00

Ξενοφώντος Ελληνικά Α’ Λυκείου

18,00

Εύη Κουτσώνα, Αμάντα Πέπονα, Σόνια Σιούτη

‘‘Ξενοφώντος Ελληνικά Α’ Λυκείου’’

Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί το νέο σχολικό βιβλίο και είναι προσαρμοσμένο απόλυτα στις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄ Τάξη του Λυκείου.
Περιέχει:
• Επεξεργασία όλων των ενοτήτων του Σχολικού βιβλίου
• Απαντήσεις στις ασκήσεις του Επιμέτρου
• Απαντήσεις στις Ασκήσεις του Βιβλίου του Εκπαιδευτικού
• 70 Πρόσθετες Ασκήσεις με τις Απαντήσεις τους
• 20 Κριτήρια Αξιολόγησης με τις Απαντήσεις τους

Περιγραφή

Εύη Κουτσώνα, Αμάντα Πέπονα, Σόνια Σιούτη

‘‘Ξενοφώντος Ελληνικά Α’ Λυκείου’’